Program auditare rapoarte de expertiză contabilă judiciară februarie 2023

Dragi colege și colegi,

Vă informăm că în perioada 06 – 08 februarie 2023 și în perioada 13 – 17 februarie 2023 activitatea de audit de calitate a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară va fi preluată de către auditorul de calitate din cadrul filialei Brăila a CECCAR (B-dul Al. Ioan Cuza nr. 3, bl.Ceprohart, et.5, loc. Brăila, jud. Brăila, cod 810019, tel. 0239/61.98.17, 0239/61.98.12, 0725001513, ceccarbraila@ceccarbraila.ro)

Pentru buna desfășurare a procesului de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară vă reamintim în mod special următoarele recomandări:

  • Programarea din timp a auditului de calitate prin contactarea auditorului de calitate din cadul Filialei Brăila a CECCAR (B-dul Al. Ioan Cuza nr. 3, bl.Ceprohart, et.5, loc. Brăila, jud. Brăila, cod 810019, tel. 0239/61.98.17, 0239/61.98.12, 0725001513, ceccarbraila@ceccarbraila.ro)
  • Revizuiți rapoartele de expertiză contabilă judiciară în acord cu prevederile Standardului profesional nr. 35, toate prevederile acestuia fiind obligatorii;
  • În cauzele civile, potrivit art. 336 din CPC, Raportul de expertiză contabilă judiciară va fi auditat și depus cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată, nerespectarea acestei cerințe atrăgând automat consecința întocmirii de către auditor a Referatului privind nerespectarea normelor profesionale.
  • Raportul de expertiză contabilă judiciară va fi însoțit de încheierea/ordonanța de dispunere a expertizei contabile judiciare, iar în cazul experților contabili parte, de contractele de prestări servicii încheiate cu partea în cauză.
  • Documentele privind îndeplinirea procedurii de convocare, respectiv confirmările de primire însoțite de notele de inventar, vor trebui prezentate auditorului de calitate în original.