Legea care stabilește obligația evidențierii pe bonul fiscal a bacșișului, publicată în Monitorul Oficial

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.255 din 27 decembrie 2022.

Principalele modificări/completări la OUG nr. 28/1999

Începând cu 1 ianuarie 2023, operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN 5610 – Restaurante și 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor au obligația evidențierii pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia.

Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuți mai sus.

Excepție: Pentru livrarea produselor la domiciliul clienților, operatorii economici prevăzuți mai sus nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal.

În cazul în care pentru livrarea produselor la domiciliul clienților se optează pentru evidențierea bacșișului pe bonul fiscal, prevederile prezentei legi sunt aplicabile integral în mod corespunzător, cu posibilitatea adaptării formularisticii specifice domeniului.

Obligațiile operatorilor economici (CAEN 5610 și 5630)

– au obligația de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea consumației. Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș, în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod de stabilire a valorii bacșișului acordat.

– este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacșișului.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.