Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Chivu Elena-Ecaterina Necșulescu Ecaterina Moișanu Vali Paul Moise Luminița Elena
Setanidis Alexandra Totolici Carmen Elisabeta

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Vivsic-Butnaru Anca Daniela Ghibergiu Cornelia Borșan Eugenia
Spînu Mihai Codreanu Silviu
Zaharia Valentin Ion George
Lazăr Mariana Daniela
Serghe Cristinel Gabriel

Comisia de cenzori

Membru titular
Ciobanu Viorica Mariana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Chivu Elena Ecaterina Igescu Daniela
Dragoș Dumitriu
Onose Valeriu-Laurențiu
Vivsic Butnaru Anca Daniela

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie Șef birou stagiu și DPC
Onose Valeriu Laurențiu Ioniță Paul Coman Nina Roxana Caciuc Ionelia

Auditor

Auditor de calitate
Onose Valeriu Laurențiu