Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
Severin Silviu Cătălin Toader Iona Constanța Blaga Mirela Laura Marin Stan
Spînu Mihai

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Vivsic-Butnaru Anca Daniela Codreanu Silviu Boza Viorica
Moișanu Vali Paul Chiriac Marius Antonio
Necșulescu Ecaterina Florea Andrei Mirel
Totolici Carmen Elisabeta Stăncescu Mihaela Luisa
Tăbârcea Dumitrița

Comisia de cenzori

Membru titular
Igescu Daniela

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Chivu Elena Ecaterina Igescu Daniela
Severin Silviu Cătălin
Onose Valeriu-Laurențiu
Vivsic Butnaru Anca Daniela

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie Șef birou stagiu și DPC
Onose Valeriu Laurențiu Ioniță Paul Coman Nina Roxana Caciuc Ionelia

Auditor

Auditor de calitate
Onose Valeriu Laurențiu