Rezultate finale Examen aptitudini, sesiunea ordinara 25 – 27 martie 2022

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 25 – 27 martie 2022 pot fi consultate accesând următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=25654

Potrivit art.37, alin.(1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat) în termen de 90 de zile de la data afișării rezultatelor finale, candidații admiși la examenul de aptitudini au obligația finalizării formalităților de înscriere ca membru CECCAR.

Pentru candidații declarații respinși care doresc să participe la sesiunea din 27 – 29 mai 2022, dorim să facem cunoscute următoarele aspecte:

  1. Termenul de înscriere pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini din perioada 27 – 28 mai 2022 este 16 mai 2022.
  2. Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini sesiunea ordinară, prin hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021 s-a aprobat reducerea taxelor de participare, pentru următoarele sesiuni extraordinare din cursul aceluiași an, după cum urmează:

 Pentru categoria expert contabil:

  1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
  2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

  1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
  2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.
  • Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidați care nu au participat la nicio sesiune ordinară sau extraordinară din cadrul aceluiași an calendaristic.
  • Pentru pregătirea examenului, sesiunea mai 2022, candidații care depun dosarul de înscriere, în termenul de înscriere stabilit vor avea acces gratuit la înregistrările cursurilor de pregătire a examenului.

Informațiile privind sesiunea examenului de aptitudini din perioada 27 – 28 mai 2022 au fost actualizate pe site-ul CECCAR, la https://ceccar.ro/ro/?page_id=14444