Modelul și conținutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă au fost modificate

În Monitorul Oficial nr. 298 din 28 martie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 449/2022 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Inițiatorii actului normativ menționează, în Referatul de aprobare a ordinului, că, prin art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021, s-a reglementat că venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare a energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu 80%. De la aceste prevederi au fost exceptați producătorii de energie electrică pe bază de combustibili fosili, inclusiv cogenerare. Art. II alin. (3) din lege stabilea că modul de aplicare a impozitului se stabilește prin ordin al președintelui ANAF.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.