MF va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de HG pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG nr. 1.045/2018. Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ că, prin OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost aduse o serie de modificări Legii nr. 165/2018, printre care: • au fost abrogate dispozițiile privind emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie; • a fost reglementată emiterea biletelor de valoare exclusiv pe suport electronic; • a fost introdusă obligativitatea ca pe suportul electronic să fie înscrise sau stocate informații cu privire la perioada de valabilitate a utilizării tichetelor de valoare; • a fost eliminată posibilitatea acordării tichetelor cadou pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate; • a fost stabilită sancțiunea aplicabilă în cazul încălcării interdicției de acordare a tichetelor cadou altor persoane decât salariații proprii; • au fost modificate, în vederea unei mai bune aplicări, prevederile art. 28 alin.(1) lit. h) potrivit cărora constituie contravenție comercializarea de către salariați și/sau de către unitățile de alimentație publică, magazinele alimentare, cantinele-restaurant, bufetele sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective, a tichetelor de masă contra unor produse, altele decât cele alimentare, în sensul eliminării trimiterii la categoria salariaților; • au fost stabilite dispoziții tranzitorii care stipulează că: i) biletele de valoare pe suport hârtie, emise până la data de 31 ianuarie 2022, își mențin valabilitatea până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea; ii) începând cu data de 1 februarie 2022, autorizațiile de funcționare ca unități emitente de bilete de valoare pe suport hârtie își pierd valabilitatea, urmând ca aceste unități să rămână responsabile atât față de unitățile care acceptă bilete de valoare, cât și față de angajatorii cu care au încheiat contracte, astfel fiind asigurată respectarea tuturor obligațiilor ce decurg din contractele încheiate în cazul biletelor de valoare pe suport hârtie aflate în termenul de valabilitate.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.