Manualul de Reglementări Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, Ediția 2020, disponibil acum și în limba română

Preocuparea permanentă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în calitatea sa de organism profesional, este de a contribui la dezvoltarea competențelor și abilităților profesionistului contabil, prin menținerea unor parteneriate strânse cu mediul de afaceri și cel universitar, precum și cu normalizatorul român și celelalte entități publice din domeniu.

În acest scop, CECCAR pune la dispoziția profesiei contabile, a sectorului public și a altor părți interesate traducerea în limba română a ediției 2020 a Manualului de Reglementări Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) cu sprijinul IFAC.

Manualul conține setul complet al IPSAS-urilor emise de IPSASB până la data de 31 ianuarie 2020, precum și Cadrul general conceptual de raportare financiară cu scop general pentru entitățile din sectorul public.

Ca parte a activității sale de normalizare, IPSASB elaborează standarde contabile pentru entitățile din sectorul public, denumite Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri), care tratează raportarea financiară conform contabilității de casă și contabilității pe bază de angajamente.

IPSASB recunoaște avantajele majore ale prezentării unor informații financiare consecvente și comparabile în toate jurisdicțiile și consideră că adoptarea IPSAS-urilor va contribui la calitatea acestora. Astfel, IPSASB încurajează implicarea guvernelor și a normalizatorilor naționali în procesul de elaborare a IPSAS-urilor, precum și adoptarea lor și armonizarea dispozițiilor naționale cu acestea.

Pentru a consulta traducerea în limba română a Manualului IPSAS, vă invităm să accesați secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri de pe site-ul CECCAR.