Newsletterul lunii octombrie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat newsletterul lunii octombrie, document în care se regăsesc principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni și care au fost prezentate detaliat în buletinele de știri săptămânale.

În acest număr, puteți citi despre:

Legislația profesională

Comisia se consultă cu ETAF cu privire la politica pieței interne
Președinția finlandeză dorește să reînnoiască negocierile trilaterale pe tema procedurii de notificare

Legislația fiscală

Noul mandat: prioritățile în domeniul fiscal ale Comisiei și ale Comitetului fiscal al Parlamentului
Taxe pe schimbarea climatică: opțiunile discutate
Măsurile adoptate de OECD și UE în vederea taxării economiei digitale
Nemulțumirea Comisiei față de cooperarea administrativă în materie fiscală a statelor membre
Cazuri aparent similare privind ajutorul de stat interpretate diferit de către Tribunalul de Primă Instanță al UE
Lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale: în cazul TVA-ului

Diverse

ETAF desemnat membru al Grupului de Experți în domeniul TVA din cadrul Comisiei Europene
Blocați agenda: 5 decembrie 2019 :- Conferința ETAF în domeniul fiscal

Newsletterul integral, în limba engleză, poate fi consultat pe site-ul organizației.

ETAF-octombrie-2019-2