Register

Log in

Newsletter

Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR :

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE RAPORT DE ACTIVITATE

by Administrator1 ~ February 13th, 2020

Stimați membri,

Raportul de activitate pentru anul anterior, denumit în continuare raport şi Declaraţia privind forma de desfăşurare a profesiei în anul curent, denumită în continuare declaraţie se completează și se depun de către persoanele fizice si societatile membre CECCAR, experţi contabili şi contabili autorizaţi, membri activi şi inactivi cărora le revin, potrivit reglementărilor în vigoare, obligaţiile declarative privind activitatea desfăşurată şi de plată a cotizaţiilor fixe şi variabile.

PERSOANE FIZICE:

Pot fi membri inactivi doar cei care se regăsesc într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută prin lege specială şi cărora le-a fost aprobat acest statut prin hotărâre a Consiliului filialei.

Raportul se completează, se semnează şi se depune de către persoanele fizice, membri activi şi inactivi ai CECCAR şi care se regăsesc într-una dintre următoarele situaţii (Rugam sa selectati cu atentie calitatea dumneavoastra in raport, pentru a nu fi respins de la validare):

 Nr. crt. Cod Tip membru
A. Membri activi
1 EC Experţi contabili care exercită profesia individual cu viză
2 ECDA Experţi contabili asociaţi/acţionari/administratori care exercită profesia Exclusiv prin societăţi membre CECCAR cu viză
3 ECDL Experţi contabili care exercită profesia atât individual cât şi prin societăţi membre CECCAR cu viză
4 ECSE Experţi contabili angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, la societăţi membre CECCAR – fără viză
5 ECNA Experţi contabili angajaţi la societăţi/instituţii care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi membre CECCAR – fără viză
6 ECO Membri de onoare
7 CASM Contabili autorizaţi care exercită profesia individual cu viză
8 CASMDA Contabili autorizaţi asociaţi/acţionari/administratori care exercită profesia exclusiv prin SC membre CECCAR – cu viză
9 CASMSC Contabili autorizaţi angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, la societăţi membre CECCAR – fără viză
10 CASMA Contabili autorizaţi angajaţi la societăţi/instituţii care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi membre CECCAR – fără viză
B. Membri inactivi 
11 MIE Experţi Contabili – membri inactivi
12 MIC Contabili autorizaţi – membri inactivi

Este obligatoriu să atașați urmatoarele documente la Raportul anual 2019:
Declaratia de cazier
• Decl capacitate de exercitiu deplina
• Copie CI
• Raport semnat olograf (pentru membri care nu au semnat electronic Raportul)
• Registrul de încasări și plăți (cei care nu dețin vor depune o declarație că nu realizează
venituri)
• Asigurarea pentru risc profesional sau  Declaratie Asigurare Profesionala
• Copia Op-ului/ chitanță

PAȘII DE URMAT PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PERSOANE FIZICE

 

PERSOANE JURIDICE:

Este obligatoriu să incărcați în platformă urmatoarele documente:
• Copie CUI
• Balanța de verificare – clasa 7
• Copia Op-ului/ chitanță

PAȘII DE URMAT PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PERSOANE JURIDICE

 

Vă reamintim că pentru înscrierea în Lista experţilor contabili judiciari pe specializări pentru anul 2020 ce se transmite Ministerului Justiţiei, este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

1. Expertul contabil trebuie să fie membru al GEJ;

2. Expertul contabil trebuie să depună, în original, la sediul filialei până la data de 15.02.2020 Fişa de opţiuni” valabilă pentru anul 2020 (întrucât termenul limită este în weekend, fișele se pot depune până pe data de 17.02.2020 la sediul filalei);

3. Expertul contabil trebuie să fi dobândit viza de exercitare a profesiei şi parafa de expert contabil valabilă pentru anul 2020.

 

 

Comments are closed.