Register

Log in

Newsletter

Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR :

Comunicat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi

by Director Executiv ~ October 3rd, 2019

Către,

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania- Galați

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul ca sunt in vigoare  unele măsuri privind restructurarea obligațiilor bugetare precum și anularea unor obligații accesorii.

Temei legal :  Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, Ordinul nr.2810/2019, Ordinul 3126/2019

 

Potrivit Capitolului I din OG 6/2019, în scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit  Capitolului I, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la data de 31 octombrie 2019, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Condiţii pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare :

a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenţei până la data de 30 septembrie 2019 şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenţia sa, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenţei;

e) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;

f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

Capitolul II din O.G. 6/2019 reglementează posibilitatea anulării obligațiilor accesorii (dobânzi, penalități, majorări, penalități de nedeclarare) aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018.

Astfel, pot beneficia de anularea accesoriilor:

a) persoanele juridice (SRL, SA, asociații, fundații, cooperative, companii) cu obligații fiscale principale restante mai vechi de 31 decembrie 2018 și în cuantum mai mic de un milion lei;

b) persoanele fizice, instituțiile publice și UAT-urile, indiferent de valoarea obligațiilor restante.

Persoanele sunt eligibile chiar dacă sunt declarate insolvabile, dacă sunt în dizolvare sau în insolvență.

Facilitatea fiscală constă în anularea tuturor obligațiilor accesorii aferente obligațiilor principale cu termene scadente mai vechi de 31 decembrie 2018, cu condiția îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiții:

a) să depună CEREREA DE ANULARE până la data de 16 decembrie 2019 (cererea trebuie depusă indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificarea prealabilă);

b) la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării și anume obligațiile bugetare principale exigibile până la 31 decembrie 2018, obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 16 decembrie 2019 ;

c) să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale.

Pot face obiectul anulării și obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor principale ale anilor anteriori și declarate de contribuabili prin declarații rectificative (inclusiv regularizările din deconturile de  TVA) depuse până la data de 16 decembrie 2019.

Având în vedere termenul relativ scurt de aplicare a acestei facilități fiscale (până la data de 16 decembrie 2019), încurajăm contribuabilii cu restanțe mai vechi de 31 decembrie  2018 să își analizeze situația fiscală, să contacteze cât mai curând organul fiscal competent pentru a solicita informații suplimentare privind modalitatea de a beneficia de facilitățile fiscale și să depună NOTIFICAREA  privind intenția sa, pentru a  beneficia de facilitățile fiscale reglementate.

Facilitățile fiscale instituite de OG 6/2019 reprezintă una din temele întâlnirii cu contribuabilii  ce va fi organizată  la sediul A.J.F.P. Galați la data 09.10.2019, ora 10, cam 606. Prezența la întâlnire se va confirma prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria „Asistenţă în domeniul fiscal”, Subcategoria „Întâlniri cu contribuabilii”, iar prin accesarea link-ului  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm , pot afla şi alte informaţii cu privire la întâlnirile organizate periodic de către instutuţia noastră, precum şi subiectele puse în dezbatere.

Cu stimă,

Cristian Mirică

Şef Administraţie

Comments are closed.